Редакційна політика

Політика розділів

ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ХРОНІКА НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ДО 95-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ЕТНОКУЛЬТУРА, КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ І ПОБУТ ПОДОЛЯН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І.І.ОГІЄНКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

З ІСТОРІЇ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

НАШІ РАРИТЕТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА П.Т. ТРОНЬКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

PRO MEMORIA

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.