Історія журналу

Збірник наукових праць “Освіта, наука і культура на Поділлі” заснований за ініціативою декана історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О.М.Завальнюка у 1998 р. Наступний том вийшов у 2002 р. Відтоді збірник видається періодичністю один раз на рік. У 2006 р. вийшло три томи, у 2007–2011 рр. – виходило по два томи на рік. Всього опубліковано 21 том, кожен накладом 300 примірників. У 21 томі збірника було видрукувано 996 матеріалів (статей, повідомлень, заміток, рецензій тощо), які належали перу 265 авторів – провідним фахівцям, докторантам, аспірантам і здобувачам наукових ступенів з багатьох вишів і наукових закладів України. Загальний обсяг збірника склав близько 600 друкованих аркушів, а загальний наклад – понад 6 тис. примірників.

Редакційна колегія видання акцентує увагу на актуальні проблеми історії освіти, культури і науки на Поділлі. Усталеними рубриками збірника є: розвиток культурно-освітньої сфери Поділля; діячі освіти, культури і науки на Поділлі; ідеологія, політика та культура; етнокультура, конфесійне життя і побут подолян; хроніка наукового і освітнього життя. На сторінках збірника належне місце відводиться вшануванню подвижників освіти і науки на Поділлі.