Том 21

Зміст

ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Тарас Шевченко та історична пам’ять українського народу PDF
А.Г. Філінюк
Тарас Шевченко і Поділля PDF
В.С. Прокопчук
Ушанування Тараса Шевченка колективом Кам’янець-Подільського університету в контексті державних меморіальних заходів у 1919–1920 рр. PDF
О.М. Завальнюк
Постать Т.Шевченка в культурно-освітній та національно-пропагандистській діяльності Української Галицької армії на Поділлі PDF
С.В. Олійник

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Театралізовані дійства та розвиток музичного мистецтва у “Миньковецькій державі” PDF
В.А. Захар’єв
Читацькі уподобання подільських селян у 1850–1880 рр. PDF
Т.Р. Кароєва
Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Б.О. Опря, І.А. Опря
Становлення національної початкової і середньої школи в Україні в добу Української Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) PDF
Е.М. Мельник
Заснування богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету: задум і реалізація PDF
В.Р. Адамський
Студенти і вдосконалення роботи бібліотеки Кам’янець-Подільського університету (1918–1920 рр.) PDF
А.Л. Донець
Cтудентcтво педагогічних навчальних закладів УСРР у другій половині 1920-х рр.: формування контингенту (на матеріалах Правобережної України) PDF
О.Б. Комарніцький
Антропологічні аспекти інформатизації вищої освіти PDF
О.О. Говоровська
Перспективні форми розвитку міжнародних зв’язків українських вищих навчальних закладів PDF
В.С. Лозовий

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Недільні школи Українського Правобережжя середини ХІХ ст. – об’єкт протистояння інтересів громадськості та імперської влади PDF
Ю.С. Земський
Вплив бібліотек монастирів на розвиток соціальних комунікацій західноукраїнських земель PDF
Н.Е. Кунанець
“Подільська дружина” – терористична організація семінаристів Подільської духовної семінарії 80-х рр. ХІХ ст. PDF
С.А. Щур
Участь учнівської і студентської молоді в діяльності організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. PDF
Н.І. Земзюліна
Польська періодика Правобережної України (1905–1914 рр.): між цензурою та політичними таборами PDF
С.І. Оліпер
Порядок отримання дозволів на культурно-мистецькі заходи за гетьманату П.Скоропадського (на прикладі Поділля) PDF
О.М. Бачинська
Поняття “українське національно-культурне відродження” та його зв’язок з діяльністю клубних закладів PDF
П.Я. Слободянюк

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Історіографія питання про традиційний стрій українців Поділля (1990-ті рр. – початок XX ст.) PDF
Л.А. Іваневич
Часопис “Нотатки з мистецтва” (Філадельфія) об’єднання мистців українців в Америці про життєві шляхи і творчу діяльність мистців-подолян PDF
А.М. Трембіцький
Джерела про забезпечення шкіл України навчально-методичною літературою у 1917–1920 рр. PDF
Н.В. Крик
Архівні джерела про сільськогосподарські виші Правобережної України на початку 20 рр. ХХ ст.: структурні зміни, формування викладацького та студентського складу PDF
В.В. Покалюк
Архівні джерела про становлення вищої медичної освіти Правобережної України в 1920-х рр.: фінансово-матеріальний аспект PDF
В.В. Пагор
Архівні документи державних органів влади та управління як джерело вивчення становища церкви та релігійних організацій на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. PDF
О.М. Широка
Подільська легенда як форма відображення історизму: теоретичний аспект висвітлення PDF
В.В. Шевчук
Дослідження історичної географії Поділля та Південної Волині у 1920-х – на початку 1930-х років PDF
С.В. Трубчанінов

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

Князь Костянтин-Василь Острозький – захисник українського православ’я PDF
Ю.І. Блажевич
Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – літературознавець і літературний критик за сторінками “Віри й Культури” (1953–1967 рр.) PDF
Є.І. Сохацька
Просвітницька діяльність холмщака Володимира Островського на Поділлі (1917–1921 рр.) PDF
Ю.В. Телячий
“Артільний батько” Левитський Микола Васильович на Поділлі PDF
В.П. Рекрут, О.П. Степченко
Дмитро Ващук: історик та педагог PDF
І.О. Старенький

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Професор педагогіки (до 75-річчя від дня народження П.С.Атаманчука) PDF
С.А. Копилов, І.М. Конет
Зоряний час професора В.С.Прокопчука (до 70-річчя від дня народження) PDF
О.М. Завальнюк, І.М. Конет
Унікальна жінка, яка змінила свій факультет (до ювілею професора П.С.Каньоси) PDF
О.М. Завальнюк
Академік АНВО України О.В.Кеба: зразкове служіння українській освіті й науці (до 55-річчя від дня народження) PDF
О.М. Завальнюк
Наукові напрямки історичних досліджень В.С.Лозового (до 55-річчя від дня народження) PDF
А.І. Машталір, В.В. Галатир, В.В. Гудима, В.А. Філінюк, С.В. Маркова, Ю.М. Лопатовський
Леонід Дмитрович Гурман (до 55-річчя з дня народження) PDF
М.С. Солопчук
Творчі здобутки братів Гжегожевських (до 35-річчя творчості та 55-річчя від дня народження) PDF
Ю.А. Хоптяр, А.Ю. Хоптяр
Факультет фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1949–2014 рр.): славетне минуле, професійне сьогодення, перспективне майбутнє PDF
О.М. Завальнюк, М.С. Солопчук

ХРОНІКА НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ

Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках PDF
І.М. Конет, В.С. Кшевецький
Хроніка наукового життя Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2013 році: конференції, круглі столи, семінари PDF
І.М. Конет, В.С. Кшевецький
Міжнародна діяльність Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012–2013 роках PDF
І.М. Конет, В.С. Кшевецький
Міжнародний форум науковців PDF
П.С. Атаманчук, І.М. Конет
III Міжнародна наукова конференція істориків-литуаністів у Кам’янці-Подільському PDF
В.В. Газін, В.А. Дубінський
Моделюємо, прогнозуємо, оптимізуємо! PDF
І.М. Конет
Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році PDF
І.М. Конет, В.С. Кшевецький
Звітна наукова конференція студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка за підсумками НДР у 2012–2013 навчальному році PDF
І.М. Конет, В.С. Кшевецький
П’ята конференція молодих вчених PDF
І.М. Конет, В.С. Кшевецький
Спортивні здобутки спортсменів університету в 2013 році: досягнення, підсумки, проблеми PDF
М.С. Солопчук, А.В. Заікін, В.Б. Воронецький, Д.М. Солопчук
VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти” PDF
М.С. Солопчук, Г.В. Бесарабчук, Д.М. Солопчук

РЕЦЕНЗІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Байдич В. Г. В боротьбі за віру: римо-католицька церква в Україні (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) [Текст] : [монографія] PDF
Ю.А. Хоптяр
Васильєв В. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр-субцентр влади (1917–1938) [Текст] : [монографія] PDF
Ю.А. Хоптяр
Покажчик змісту двадцяти випусків наукового збірника «Освіта, наука і культура на Поділлі» PDF
В.С. Прокопчук, Г.В. Гайшук