Том 19

Зміст

ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І.І.ОГІЄНКА

Іван Огієнко – організатор і керівник Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) PDF
О.М. Завальнюк
Є.І.Сохацька – дослідниця наукового спадку І.І.Огієнка PDF
В.С. Прокопчук

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Організація та функціонування духовної освіти в Подільській православній єпархії (кінець XVIII – 50-ті роки ХІХ ст.) PDF
Ю.І. Блажевич
Освіта селян в польському, російському та українському проектах середини ХІХ ст. з облаштування Правобережної України PDF
Ю.С. Земський
Повітові та сільські попечительства дитячих притулків на Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ю.В. Сербалюк
Вплив бібліотек подільського товариства “Просвіта” на активізацію культурно-освітнього життя краю у 1906–1914 рр. PDF
О.Б. Айвазян
Особовий склад проскурівського підвідділу Російського військово-історичного товариства (1911–1914 рр.) PDF
В.Б. Стецюк, Ю.А. Козіцька
Кам’янець-Подільська учительська семінарія (1913–1920 рр.) PDF
Е.М. Мельник
Громадсько-політична діяльність та повсякденне життя студентської молоді Вінницького педагогічного технікуму (20–30-ті рр. ХХ ст.) PDF
О.Б. Комарніцький
Часопис “Червоний кордон” про Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут середини 20-х – першої половини 30-х рр. ХХ ст. PDF
В.В. Покалюк
Вінницький медичний інститут: кадри, студентський контингент, матеріальна база (1934–1939 рр.) PDF
В.В. Пагор
Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Г.І.Петровського: сторінки історії (1931–1945 рр.) PDF
Г.Ю. Топольницька
Шлях до визнання (до 20-річчя заснування Хмельницького університету управління та права) PDF
Л.Л. Місінкевич

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

Академік НАН України Петро Тимофійович Тронько: погляд зблизька (з щоденникових записів) PDF
В.С. Прокопчук
Михайло Куриленко – губернський комісар Директорії УНР, освітній та громадсько-політичний діяч Поділля у 1917–1920 рр. PDF
В.В. Гудима
Митець Петро Холодний і його картина “Ой у полі жито...” PDF
А.М. Трембіцький, А.А. Трембіцький
Професор-хмельничанин Валентин Садовський: гриф секретності знятий PDF
Ю.В. Телячий
Творчий спадок Ігоря Губаржевського PDF
Ю.В. Легун, О.М. Кравчук
Професор В.Б.Рудницький – видатний представник вітчизняної технічної науки PDF
О.П. Григоренко
Науково-дослідницькі та творчо-мистецькі орієнтири професійно-педагогічної діяльності професора Лабунця Віктора Миколайовича PDF
І.Г. Маринін

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Олександр Петрович Петров (до 50-річчя від дня народження) PDF
М.С. Солопчук
Сподвижниця подільського мистецтвознавства (Наталія Олексіївна Урсу) PDF
П.С. Каньоса

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Політика історичної пам’яті Центральної Ради (1917 р.) PDF
В.С. Лозовий
Діяльність “Просвіти” у с.Могильній Гайсинського повіту (1917–1918 рр.) PDF
Г.Г. Кучеров
Могила Т.Г.Шевченка у Каневі: спроби впорядкування та екскурсійна привабливість (1918 р.) PDF
А.І. Машталір
Кам’янець-Подільський Український національний хор за доби гетьманату П.Скоропадського PDF
О.М. Бачинська
Театральний серпень 1919 року (до історії мистецького життя Поділля в добу Директорії УНР) PDF
С.В. Олійник
Фінляндія на сторінках кам’янецької преси 1919–1920 рр. PDF
О.М. Кух

ЕТНОКУЛЬТУРА, КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ І ПОБУТ ПОДОЛЯН

Книжковий репертуар в уніатській церковній практиці на Поділлі у XVIII ст. PDF
Б.М. Хіхлач
“Царські дні” в церковних богослужіннях Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. PDF
В.С. Перерва
Полкові храми Поділля наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний та архітектурний аспекти PDF
В.Б. Стецюк
Вивчення старожитностей і створення археологічної карти Подільської губернії (60-і рр. ХІХ ст. – 1901 р.) PDF
І.О. Старенький
Стан наукового вивчення легенд та переказів із Поділля на рубежі ХХ століття PDF
В.В. Шевчук
Подільський селянин у повсякденному житті в доколгоспний період: гігієна, харчування, праця PDF
І.В. Рибак
Наукова розробка проблеми дослідження традиційного народного одягу українців Поділля (20–80-ті рр. ХХ ст.) PDF
Л.А. Іваневич
Діяльність клубних закладів Вінниччини з відродження та збереження української традиційної культури у сучасних умовах PDF
О.П. Жалюк
Язичницькі святилища ранньосередньовічної доби в Середньому Подністров’ї PDF
С.О. Семенчук

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2011 році PDF
О.В. Кеба, І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти” PDF
Г.В. Бесарабчук, М.С. Солопчук
Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2011–2012 навчальному році PDF
О.В. Кеба, І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
Міжнародна науково-практична конференція “Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень” PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю” (м.Хмельницький, 1 березня 2012 р.) PDF
Ю.В. Телячий
V Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації” PDF
І.М. Конет, В.А. Федорчук, В.С. Щирба
Звітна наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками НДР у 2011–2012 навчальному році PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
IV міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин” PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
Міжнародна конференція “Теорія наближення функцій та її застосування” PDF
І.М. Конет
Міжнародна конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування” PDF
І.М. Конет, Ю.В. Теплінський
Всеукраїнська науково-практична конференція PDF
В.С. Прокопчук, О.В. Веселовська
Організація та результати науково-дослідної роботи студентів у 2011–2012 навчальному році PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва

З ІСТОРІЇ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ

Фахові періодичні видання Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття PDF
І.В. Мілясевич
“Україська старовина” – перший історичний часопис Поділля (1919 р.) PDF
О.М. Кух, В.Б. Стецюк

РЕЦЕНЗІЇ

Цікаве краєзнавче дослідження PDF
Ю.А. Хоптяр
Підгурний І. С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія PDF
О.Б. Комарніцький

НАШІ РАРИТЕТИ

Українські Помпеї на Поділлі PDF
В.С. Прокопчук, І.О. Старенький, Н.В. Крик
До Бакоти: вражіння з подорожі до українських Помпеїв PDF
Др. Осип Назарук