Том 18

Зміст

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Навчальні заклади на Поділлі наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. PDF
І.В. Сесак
Подільська духовна семінарія PDF
Е.М. Мельник
Церковно-шкільна “революція” у Подільській єпархії другої половини ХІХ ст.: головні події та виконавці PDF
В.С. Перерва
“Просвіта” с.Глібів Ушицького повіту Подільської губернії (1918–1919 рр.) PDF
Г.Г. Кучеров
Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. ХХ ст. PDF
В.В. Покалюк
Музейництво Поділля у другій половині 1930-х років: особливості розвитку і результативність PDF
В.О. Савчук
Розвиток студентського самоврядування у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: теоретичні засади і їх реалізація (1991–2011 рр.) PDF
А.А. Заводовський
Міжнародне наукове співробітництво кафедр фізико-математичного факультету (2009–2011 рр.) PDF
П.С. Атаманчук, І.М. Конет, В.С. Щирба
Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році PDF
В.О. Савчук
З досвіду діяльності науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007–2011 рр.) PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
“Школа Відкритого Розуму” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: проблемно-тематичний дискурс PDF
О.С. Волковинський, О.В. Савчук
Музей історії Хмельницького національного університету – центр культурно-освітньої роботи у вихованні молоді PDF
О.П. Григоренко
Творчо-комерційна діяльність закладів культури клубного типу на Вінниччині і Хмельниччині на початку ХХІ ст. PDF
О.П. Жалюк

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

Поділля у творчості Міхала і Яна Греймів (друга половина XIX – початок XX ст.) PDF
Л.П. Озімовська
Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Йосиповича Грейма PDF
І.О. Старенький
Музеєзнавча діяльність Іполита Зборовського у 1902–1909 роках PDF
В.П. Рекрут
Культурно-освітня діяльність В.Приходька на Поділлі в добу гетьманату 1918 р. PDF
О.М. Кравчук, Н.М. Мельник
Подільський період Остапа Вишні (1919–1920 рр.) PDF
Ю.В. Телячий
Участь ректора Кам’янець-Подільського інституту народної освіти В.О.Ґериновича у розв’язанні питань матеріально-технічної бази вузу (1923–1928 рр.) PDF
В.М. Островий
Гордість вітчизняної науки (академік О.В.Квасницький) PDF
М.І. Алєщенко
Лубнін Олександр Федорович – директор Кам’янець-Подільського харчового технікуму PDF
Е.О. Зваричук
Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: реформаторські ідеї музиканта-педагога Петра Леонтієва PDF
І.Г. Маринін
Микола Тихоліз і муніципальний духовий оркестр Кам’янеччини PDF
А.П. Гаврищук

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Вчений і педагог (до 75-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) PDF
В.С. Степанков
Учений, ректор, педагог: портрет особистості (до 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка) PDF
В.С. Степанков, О.Б. Комарніцький
Едуард Михайлович Мельник – педагог, наставник студентської молоді, дослідник освітніх процесів доби Української революції PDF
О.М. Завальнюк

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Вплив постаті Т.Г.Шевченка на піднесення національної свідомості українців у 1917–1920 рр. PDF
А.І. Машталір
Діяльність Відділу для освіти при Команді етапу Української Галицької армії на території Поділля PDF
С.В. Олійник
Влада Директорії Української Народної Республіки очима населення Правобережної України (1918–1920 рр.) PDF
В.С. Лозовий
Кривавий Йорданський святвечір 1922 року в Кам’янці-Подільському PDF
А.А. Трембіцький
Політика щодо упокорення і радянізації подільської інтелігенції як вияв політичного конфлікту в 20-30-х рр. ХХ ст. PDF
О.А. Посвістак
Еволюція стану громадської думки та соціальної стратифікації в українському селі у 20 – 30-ті рр. XX ст. PDF
С.В. Маркова

ЕТНОКУЛЬТУРА, КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ І ПОБУТ ПОДОЛЯН

Про сільську округу Болохівської землі PDF
В.І. Якубовський
Благодійна та освітньо-виховна діяльність закладів Відомства установ імператриці Марії у Кам’янці-Подільському наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ю.В. Сербалюк
Подільський селянин у повсякденному житті в доколгоспний період: хата, двір, село PDF
І.В. Рибак
Територіальна і міська геральдика Поділля: історія та сучасний стан PDF
С.В. Трубчанінов

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

“Історія та особа: особа в історії” – наукова конференція, присвячена 75-річчю від дня народження професора А.О.Копилова PDF
В.В. Газін, В.А. Дубінський
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” PDF
В.І. Співак
III Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики” PDF
О.В. Кеба, П.Л. Шулик
V Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти” PDF
М.С. Солопчук, М.В. Зубаль, Д.М. Солопчук
І Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології “Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні” PDF
В.М. Сич
Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2011 році: конференції, круглі столи, семінари PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
Третя конференція молодих вчених університету PDF
О.В. Кеба, І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
Регіональна науково-практична конференція “Наукові досягнення студентів – рідному університету” PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку PDF
О.В. Гаврилов
Наукове життя істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка PDF
В.В. Газін, А.Г. Філінюк

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Журнал “Нова думка” як джерело до вивчення діяльності Кам’янець-Подільського державного українського університету (1920 р.) PDF
О.М. Завальнюк
Матеріали фондів Держархіву Хмельницької області як джерело до вивчення партійного життя, політосвітньої та громадської діяльності студентства Кам’янець-Подільського інституту народної освіти PDF
О.Б. Комарніцький
Часопис “Червоний кордон” про медичну освіту Поділля середини 20-х – кінця 30-х рр. ХХ ст. PDF
В.В. Пагор
ОУН і УПА на Поділлі в світлі опублікованих джерел PDF
В.С. Прокопчук
Історія Поділля та музеєзнавство в епістолярній спадщині відомих істориків України Є.Сіцінського, Д.Яворницького, М.Рудинського PDF
А.М. Трембіцький

РЕЦЕНЗІЇ

Видання про новітню історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка PDF
О.П. Григоренко