Том 22

Зміст

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА П.Т. ТРОНЬКА

Його надихала любов до рідної України PDF
В.С. Прокопчук, О.М. Завальнюк

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

The development in the humanitarian sphere of “Myn’kovets’ky state” PDF (English)
Volodymyr Zahariev
Етнонаціональні зміни у системі освіти Правобережної України наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. PDF
А.Г. Філінюк
Місто Кам’янець-Подільський – осередок польської культури в другій половині ХІХ ст. PDF
С.Е. Баженова
Освіта дівчат з духовного стану у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст.: модна тенденція чи необхідність? (на матеріалах Правобережної України) PDF
І.А. Опря, Б.О. Опря
Учительські семінарії Правобережної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
І.В. Сесак
Діяльність сільських “Просвіт” Подільської губернії у статистичному вимірі (1917–1919 рр.) PDF
Г.Г. Кучеров
Кам’янець-Подільський державний український університет: проблема виживання трудового колективу і студентів (листопад 1919 – листопад 1920 рр.) PDF
О.М. Завальнюк
Організація та зміст навчально-виховної роботи в загальноосвітніх школах повоєнної України (1944 – середини 1950-х рр.) PDF
Л.М. Романець
Студенти Кам’янець-Подільського педінституту: ідеологічна, фахова і практична підготовка до роботи в школі в завершальний період радянської державності (1961–1991 рр.) PDF
О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький
Історія становлення та діяльності студентського клубу “Сапсан” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 1995–2015 рр. (до 20-річчя від дня заснування) PDF
А.А. Заводовський

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Інститут публічних народних читань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як об’єкт вивчення PDF
Т.Р. Кароєва
Радянські антикатолицькі друковані видання на Поділлі в 1920-х рр. PDF
Р.І. Андрущак
Комсомольські осередки і студенти педагогічних навчальних закладів Правобережної України (20–30-ті рр. ХХ ст.) PDF
О.Б. Комарніцький
Сучасні тенденції у науково-технічній сфері і міжнародні інтеграційні пріоритети національної науково-технічної стратегії України PDF
В.С. Лозовий
Роль християнської релігії у національній самоідентифікації сучасної України PDF
С.Д. Абрамович

ЕТНОКУЛЬТУРА, КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ І ПОБУТ ПОДОЛЯН

Українська жінка в історії та культурі XVІ–XVІІІ ст.: історіографічний аспект PDF
Л.А. Іваневич, А.М. Трембіцький
Еволюція релігійного світогляду та віросповіданнь жителів Подільської губернії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) PDF
В.В. Моздір
Внесок подільського роду Сцібор-Мархоцьких у заселення та освоєння околиць Одеси в першій половині ХІХ ст. PDF
С.С. Аргатюк
Поштова листівка початку ХХ ст. як елемент міської субкультури (на прикладі поштівок з видами Кам’янця-Подільського) PDF
І.В. Паур
Охорона пам’яток некрополів подільським духовенством у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
І.О. Старенький

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Концептуально-методологічні аспекти дослідження народної ноші українців Поділля XІV – початку ХХІ століття PDF
Л.А. Іваневич
Архівні документи партійних органів та громадських організацій як джерело вивчення становища церкви та релігійних організацій на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст. PDF
О.М. Широка
Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України (1917–1921 рр.) в історичній літературі PDF
Н.В. Крик, А.І. Машталір
Богословський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету в історіографії (1918–2012 рр.) PDF
В.Р. Адамський
Стан вивчення та матеріали для дослідження проблем медичної освіти Поділля 20–30-х рр. ХХ ст. PDF
В.В. Пагор

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

На перехресті цивілізацій (до 255-ліття подолянина, польського письменника, історика, державного діяча, мандрівника графа Яна Непомуцена Потоцького) PDF
Л.В. Баженов
Відомий антикознавець – уродженець Поділля Дарій Нагуєвський PDF
С.В. Трубчанінов
Перший склад Подільського єпархіального історико-статистичного комітету PDF
В.С. Прокопчук
Людина у лещатах своєї епохи: Степан Руданський, випробування долі PDF
Ю.С. Земський
Діяльність Михайла Карачківського в царині історичної географії PDF
С.В. Трубчанінов
Особистісно-індивідуальний світ священика, журналіста та письменника української діаспори, уродженця Ізяславщини – Харитона Довгалюка PDF
А.М. Трембіцький
Подільський краєзнавець М.П.Шевчук PDF
Ю.В. Телячий
Відомий географ – уродженець Поділля Каленик Геренчук PDF
С.В. Трубчанінов
Співець Подільської землі: поетичний доробок Афанасія Коляновського PDF
Є.І. Сохацька
Творча постать Олександра Царука в контексті розвитку традиційного народно-інструментального виконавства Південно-Західного Поділля PDF
І.Г. Маринін
Дружина третього президента України і присвоєння імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільському національному університету PDF
Є.І. Сохацька

НАШІ ЮВІЛЯРИ

До 75-річчя кандидата історичних наук, професора Василя Івановича Якубовського PDF
А.Г. Філінюк
Професор С.Д.Абрамович – учений, митець, людина PDF
О.В. Кеба
Невтомний подвижник історичної науки та корифей історичного краєзнавства на Поділлі й в Україні PDF
А.Г. Філінюк
Професор І.В.Рибак – яскравий представник сучасної української вищої освіти і науки (до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності) PDF
О.М. Завальнюк
Слово про ювіляра (до 60-річчя від дня народження професора О.Є.Лисенка) PDF
О.П. Реєнт
Творчі та науково-педагогічні здобутки професора Віктора Лабунця (до 60-річчя від дня народження) PDF
І.Г. Маринін
Творчі здобутки Олега Григоровича Погорільця (до 55-річчя з дня народження) PDF
Ю.А. Хоптяр
Юрій Васильович Телячий: вчений, краєзнавець, освітній діяч (до 45-річчя від дня народження) PDF
О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук

ХРОНІКА НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ

IV International scientific conference of researchers of Lithuanian history in Kamianets-Podilskyi PDF (English)
Valeriy Stepankov, Volodymir Dubinskiy
Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2014 році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2014 році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2015 році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Наукова діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2015 році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Наукова робота в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: результати 2015 р. PDF
О.М. Галус, Ю.В. Телячий, Б.С. Крищук
Науково-видавнича діяльність Державного архіву Хмельницької області за 2012–2015 рр. PDF
В.Г. Байдич
Здобутки науковців Хмельницького університету управління та права в 2015 році PDF
Л.Л. Місінкевич
Спортивні здобутки спортсменів університету в 2015 році: досягнення, підсумки, перспективи PDF
М.С. Солопчук, А.В. Заікін, В.Б. Воронецький, Д.М. Солопчук
V Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовні витоки Поділля: науковці в історії краю” (м.Хмельницький, 23 квітня 2015 р.) PDF
Ю.В. Телячий
Круглий стіл “Ранньомодерна Україна: проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату” PDF
В.В. Газін, В.А. Дубінський
ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти” PDF
М.С. Солопчук, Г.В. Бесарабчук, Д.М. Солопчук
Науково-дослідна робота студентів університету у 2015 р.: стан та перспективи розвитку PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик

РЕЦЕНЗІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Сучасна районна архівна установа на Поділлі: історична ретроспектива PDF
О.М. Завальнюк