Том 23

Зміст

ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО

Етносоціальна концепція “народ-нація” в світоглядній системі професора М.Грушевського PDF
А.Г. Філінюк
Михайло Грушевський як історик освіти українців PDF
О.М. Завальнюк
Поділля в житті та творчості Михайла Грушевського PDF
Л.В. Баженов
Podilians who are students of Mykhailo Hrushevskyi PDF (English)
S. Trubchaninov

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Дунаєвеччина: освітня домінанта XV–XVIII ст. PDF
В.С. Прокопчук
Розвиненість освітньої галузі як ознака модернізації міста початку ХХ ст. (на прикладі Вінниці Подільської губернії) PDF
Т.Р. Кароєва
Учительські інститути Правобережної України початку ХХ століття PDF
І.В. Сесак
Вінницький учительський інститут в роки Першої світової війни (1914–лютий 1917): умови діяльності, матеріальне забезпечення і студентсько-викладацький склад PDF
П.В. Кліщинський
З історії літературного життя Поділля в 1917–1920 рр. PDF
Ю.В. Телячий
Старшинські школи армії УНР та УГА на Поділлі (липень – листопад 1919 р.) PDF
В.Б. Стецюк, К.В. Мельничук
Участь студентів педагогічних навчальних закладів України у ліквідації неписьменності дорослого населення (20–30-ті рр. ХХ ст.) PDF
О.Б. Комарніцький
Підготовка офіцерського складу інженерних військ Збройних Сил України у Кам’янці-Подільському в 1994–2005 рр. PDF
І.В. Красота

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Гарнізони російської армії у культурному житті Поділля (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) PDF
В.Б. Стецюк
Images of Poland and Poles in the Soviet propaganda of the 1920’s and 1930’s (case of Podillya) PDF (English)
K. Melnychuk
Топонімічний ландшафт Кам’янця-Подільського: комунізація та декомунізація PDF
І.О. Старенький
Європейський досвід втілення історичної політики як політичної технології міжнаціонального примирення PDF
В.С. Лозовий
Громадянське суспільство в контексті сучасної політичної освіти PDF
Г.Б. Вонсович
Мистецька сотня “Рух до перемоги” Хмельниччини – воїнам АТО (2014–2016 рр.) PDF
Ю.І. Блажевич, О.І. Блажевич

ЕТНОКУЛЬТУРА, КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ І ПОБУТ ПОДОЛЯН

Домініканський костел в Кам’янці-Подільському: історія будівництва та реставрації (XIV ст. – 2016 р.) PDF
А.А. Кулішова, В.В. Пагор
Оборонні синагоги Поділля ( XVI–XVIII ст.) PDF
О.М. Кух, В.Б. Стецюк
Взаємовпливи у святковому народному вбранні східних словаків та подільських українців PDF
Л.А. Іваневич
Адвокатура Поділля в період інтеграції до російської судової системі наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. (1793–1840 рр.) PDF
С.М. Єсюнін
Культура використання силікатної цегли в архітектурі Вінниці початку ХХ ст. PDF
О.В. Грабовська
Соціальна робота – важливий напрямок роботи земств Поділля (1911–1920 рр.) PDF
О.М. Палилюлько, В.Б. Стецюк
Галицькі біженці на Поділлі періоду Першої світової війни (1914–1916 рр.) PDF
С.В. Олійник
Вилучення костельних цінностей на Поділлі в 1922 р. PDF
Р.І. Андрущак
Відродження української національної церкви (Володимирський храм УПЦ КП у Солобківцях 2000–2016 рр.) PDF
І.І. Боровець

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ

“Просвіти” Поділля доби Директорії УНР в історіографічних студіях PDF
В.Р. Адамський
З документів до історії Кам’янець-Подільського державного українського університету PDF
Ю.А. Мицик, І.Ю. Тарасенко
Політична інструменталізація постаті Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні у 1917–1920 рр. (за матеріалами архівних установ) PDF
А.І. Машталір, Н.В. Крик
Навчальна, наукова та громадсько-політична робота сільськогосподарських вишів УСРР на початку 30-х рр. (на матеріалах журналу “Студент революції”) PDF
В.В. Покалюк
Контент-аналіз як метод дослідження історичних джерел (на основі аналізу публікацій газети “Кліо” – друкованого органу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) PDF
Т.В. Білецька

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

Ю.Сіцінський – укладач університетського курсу “Історія Поділля” PDF
А.Б. Задорожнюк
Ректори Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1921–1930 рр.) PDF
Д.Р. Яблонська
Подолянин Олекса Приходько – організатор музично-хорового відродження PDF
О.М. Бачинська
Наукова і творча спадщина подолянина Володимира Січинського 20–30-х років XX століття PDF
А.М. Трембіцький
А.С.Хоптяр та творення шкільних краєзнавчих музеїв на Кам’янеччині у 1960-х роках PDF
Ю.А. Хоптяр
Павло-Роберт Маґочій – почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка PDF
А.Г. Філінюк

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Слово про талановитого колегу (професору В.В.Нечитайлу – 75) PDF
В.П. Газін
Анатолій Федорович Гуцал (до 70-річчя від дні народження та 50 річчя в археології) PDF
В.А. Гуцал, О.Д. Могилов
Анатолій Назаров: півстоліття в українській освіті (до 70-річчя від дня народження) PDF
І.В. Рибак
Математик з душею лірика (до 65-річчя професора І.М.Конета) PDF
О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук
Проректору Івану Михайловичу Конету – 65! PDF
В.С. Кшевецький
Вченому-подолянину Ю.А.Зіньку – 60
О.Б. Комарніцький
Наукові напрями досліджень Ю.А.Хоптяра (до 55-річчя від дня народження) PDF
О.М. Завальнюк
Історичні студії подолянина В.Р.Адамського (до 50-річчя від дня народження) PDF
О.М. Завальнюк

ХРОНІКА НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2015–2016 навчальному році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Спеціалізована вчена рада у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: поступ вперед PDF
І.А. Опря
Хроніка наукового життя історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році PDF
В.А. Дубінський, В.В. Газін
Х Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти” PDF
М.С. Солопчук, Г.В. Бесарабчук, Д.М. Солопчук
“Круглий стіл” з історії українського державотворення доби гетьманування Петра Дорошенка PDF
В.В. Газін, В.А. Дубінський
VIII конференція молодих вчених університету PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету за підсумками НДР у 2015–2016 навчальному році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Культурний форум “Кам’яний острів” – громадська ініціатива кам’янчан PDF
О.О. Комарова

РЕЦЕНЗІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Хоптяр А.Ю.: “Діяльність партії соціалістів- революціонерів у Правобережній Україні в 1896–1907 рр.”: монографія. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2016. – 324 с. PDF
В.В. Марчук

PRO MEMORIA

Професор Анатолій Шинкарюк (1952–2015) – гордість Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка PDF
В.І. Співак, Л.А. Онуфрієва
Солопчук Микола Сергійович: сторінки життя та професійної діяльності великого керівника рідного факультету PDF
Г.В. Бесарабчук