Том 24

Зміст

ДО 100-РІЧЧЯ ПОДІЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ

Українське національно-культурне відродження в 1917-1921 рр.: до методологічного контексту проблеми PDF
Ю.В. Телячий
Ідея національного університету за доби Центральної Ради: спроба реалізації PDF
В.Р. Адамський
Підготовка педагогів-істориків у Кам’янець-Подільському Державному Українському Університеті: незавершений цикл (1918-1920 рр.) PDF
С.А. Копилов, О.М. Завальнюк
Релігійна політика Директорії УНР і Подільський регіон (1919-1920 рр.) PDF
Ю.І. Блажевич

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Розвиток бібліотечної, книговидавничої і літературної справи на Поділлі наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. PDF
А.Г. Філінюк, В.В. Моздір
Школи грамоти Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
І.В. Сесак
Науково-дослідна кафедра Поділля: заснування, структура та наукова діяльність (1922-1933 рр.) PDF
Д.Р. Яблонська
Науково-дослідна робота студентів сільськогосподарських навчальних закладів радянської України у 1920-х рр. PDF
В.В. Покалюк
Становлення науково-дослідної роботи в медичних вишах України у 20–30-ті рр. ХХ ст. PDF
В.В. Пагор
Становлення музейної справи у Проскурові в першій половині ХХ століття PDF
С.М. Єсюнін
Музей товарознавства Київського комерційного інституту – перший вітчизняний музей економічного профілю PDF
А.І. Чуткий
Освіта на Дунаєвеччині у повоєнні 1940-1950-і роки PDF
В.С. Прокопчук
Підготовка військових фахівців інженерних військ у Кам’янці-Подільському в 1967-2017 рр. PDF
І.В. Красота
Музей історії Подільського державного аграрно-технічного університету PDF
А.В. Рудь, М.І. Алєщенко
Фестивально-конкурсна діяльність в системі початкової мистецької освіти Хмельницької області (2000-2016 рр.) PDF
К.П. Івахова

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Поляки в легальних громадських організаціях України ХІХ – початку ХХ ст. PDF
С.Е. Баженова
Podillya “trail” in the realization of the Russian Empire’s course towards “Galician-Russian unity” (1900-1916) PDF (English)
S. Oliynyk
Досвід удосконалення форм і методів культурної дипломатії України PDF
М.Л. Ляшенко
Гуманітарна політика квазідержавних утворень “ДНР” та “ЛНР” PDF
В.С. Лозовий
Сучасний стан розробки і затвердження символіки об’єднаних територіальних громад Хмельницької області PDF
В.М. Напиткін

ЕТНОКУЛЬТУРА, КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ І ПОБУТ ПОДОЛЯН

Хрест-енколпіон першої половини ХІІІ ст. з Кам’янця-Подільського PDF
І.О. Старенький, П.О. Нечитайло
Професійна графотафія як складова сучасної поминальної обрядовості подолян PDF
В.В. Щегельський
Організація харчування студентів педагогічних навчальних закладів УСРР у 1920-ті рр. PDF
О.Б. Комарніцький
Народна кулінарія – культурна спадщина подолян PDF
Т.Є. Веселовська
Локальні особливості традиційного дитячого строю українців Поділля PDF
Л.А. Іваневич
Туристичні напрямки на Поділлі початку ХХІ ст., як засіб розвитку пізнавальних здібностей молоді (на матеріалах Ярмолинеччини) PDF
Ю.А. Хоптяр

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ

Ранній палеоліт на території України: історіографічний аспект PDF
О.Л. Баженов
Ім’я та творчість Т.Г. Шевченка в контексті Української національно-демократичної революції у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.): історіографія проблеми PDF
А.І. Машталір, М.О. Сопіга
Університетське життя у м. Кам’янці-Подільському в 1918 р. на сторінках часопису “Життя Поділля” (до 100-річчя відкриття Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету) PDF
В.В. Галатир, В.Д. Коцюк
Листи Миколи Приходька, внука Віктора Приходька як джерело до вивчення життєпису родини Приходьків PDF
А.А. Трембіцький, А.М. Трембіцький
Документи особового складу науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту 1950-х років як джерело до вивчення історії вишу PDF
С.А. Сидорук, Л.В. Сидорук
Газета Подільського державного аграрно-технічного університету PDF
А.В. Рудь, М.І. Алєщенко

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

Studies of Victor Hryhorovych in a sphere of historical geography PDF (English)
S. Trubchaninov
Культурно-громадська і наукова праця родини Грушевських кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (в контексті діяльності Ганни та Сергія Шамраєвих) PDF
І.І. Савчук, С.А. Журавльов
Діяльність Ю. Романчука в системі громадсько-просвітницьких організацій (кінець XIX – початок XX ст.)] PDF
О.І. Пилипишин, С.В. Бондаренко
Настоятель Кафедрального собору губернського м. Кам’янця-Подільського Симіон Ілліч Сорочинський (1833-1908): життя та діяльність PDF
О.В. Білецька
Внесок членів родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів у творення українознавчих енциклопедично-довідкових видань PDF
А.М. Трембіцький
Духовні та подвижницькі виміри управлінської діяльності ректора Анатолія Копилова PDF
І.Г. Маринін
Вчені Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у складі авторського колективу “Енциклопедії історії України” PDF
Ю.А. Хоптяр

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Стефанія Баженова: успішна жінка, талановитий вчений-історик, педагог, професор PDF
А.Г. Філінюк
Академік В. С. Степанков: наукова і педагогічна звитяга унікального вченого-історика, патріота, громадянина (до 70-річчя від дня народження) PDF
О.М. Завальнюк
Олійник Василь Федорович: закоханий в музику подолянин PDF
С.В. Олійник
Талановитий сівач правдивого українства і духу благородства повен: до 60-річчя від дня народження Володимира Ляхоцького PDF
А.Г. Філінюк
Подільському архівісту-історику В. Г. Байдичу – 60 PDF
О.М. Завальнюк
Вченому і видавцю Сергію Трубчанінову – 55 PDF
О.М. Шинкарьова

ХРОНІКА НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ

Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році: конференції, круглі столи, семінари PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Спортивні здобутки спортсменів університету на міжнародних змаганнях у 2016 році: досягнення, підсумки, проблеми PDF
А.В. Заікін, В.Б. Воронецький, А.О. Боднар, Д.М. Солопчук, І.І. Стасюк
Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів університету за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2017 році: конференції, круглі столи, семінари PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2017 р.: основні результати діяльності PDF
О.Б. Комарніцький
Наукові видання університету у 2017 році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
V Міжнародна наукова конференція “Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі” PDF
В.В. Газін, В.А. Дубінський
Міжнародна математична конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування” PDF
І.М. Конет, Ю.В. Теплінський
Міжнародна наукова інтернет-конференція “Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентнісного становлення майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю” PDF
П.С. Атаманчук, І.М. Конет, О.М. Ніколаєв
Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: хроніка наукового життя у 2017 році PDF
В.А. Дубінський
Конференція “Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н. е.” у Меджибожі PDF
В.А. Гуцал
Звітна наукова конференція студентів і магістрантів університету за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
ІХ Конференція молодих вчених університету PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
V Всеукраїнська студентська конференція “Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи” PDF
В.А. Гуцал

РЕЦЕНЗІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Символіка Хмельниччини: історія і сучасність PDF
О.М. Шинкарьова

PRO MEMORIA

Олександр Степанович Юрков – будівничий туристичної справи на Поділлі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) PDF
А.О. Хоптяр, Ю.А. Хоптяр, А.Ю. Хоптяр