Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22 Науково-видавнича діяльність Державного архіву Хмельницької області за 2012–2015 рр. Подробиці   PDF
В.Г. Байдич
 
Том 22 Науково-дослідна робота студентів університету у 2015 р.: стан та перспективи розвитку Подробиці   PDF
І.М. Конет, Р.М. Білик
 
Том 19 Науково-дослідницькі та творчо-мистецькі орієнтири професійно-педагогічної діяльності професора Лабунця Віктора Миколайовича Подробиці   PDF
І.Г. Маринін
 
Том 22 Невтомний подвижник історичної науки та корифей історичного краєзнавства на Поділлі й в Україні Подробиці   PDF
А.Г. Філінюк
 
Том 21 Недільні школи Українського Правобережжя середини ХІХ ст. – об’єкт протистояння інтересів громадськості та імперської влади Подробиці   PDF
Ю.С. Земський
 
Том 20 Образ істинного професора (кілька штрихів до портрета П.Ф.Лаптіна з нагоди 100-річчя від дня його народження) Подробиці   PDF
В.С. Степанков
 
Том 20 Образи-символи в українському сучасному сакральному мистецтві (аналіз творчих композицій Д.Болякова та Б.Негоди) Подробиці   PDF
М.П. Козловська
 
Том 19 Олександр Петрович Петров (до 50-річчя від дня народження) Подробиці   PDF
М.С. Солопчук
 
Том 22 Організація та зміст навчально-виховної роботи в загальноосвітніх школах повоєнної України (1944 – середини 1950-х рр.) Подробиці   PDF
Л.М. Романець
 
Том 19 Організація та результати науково-дослідної роботи студентів у 2011–2012 навчальному році Подробиці   PDF
І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва
 
Том 19 Організація та функціонування духовної освіти в Подільській православній єпархії (кінець XVIII – 50-ті роки ХІХ ст.) Подробиці   PDF
Ю.І. Блажевич
 
Том 22 Освіта дівчат з духовного стану у 60-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст.: модна тенденція чи необхідність? (на матеріалах Правобережної України) Подробиці   PDF
І.А. Опря, Б.О. Опря
 
Том 19 Освіта селян в польському, російському та українському проектах середини ХІХ ст. з облаштування Правобережної України Подробиці   PDF
Ю.С. Земський
 
Том 20 Освітні заклади містечка Браїлова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Подробиці   PDF
М.А. Смірнов
 
Том 22 Особистісно-індивідуальний світ священика, журналіста та письменника української діаспори, уродженця Ізяславщини – Харитона Довгалюка Подробиці   PDF
А.М. Трембіцький
 
Том 20 Особливості здійснення політики “українізації” та “коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років Подробиці   PDF
Н.В. Тітова
 
Том 20 Особливості класифікації складових народного костюма українців Поділля ХІХ – початку ХХ століття Подробиці   PDF
Л.А. Іваневич
 
Том 20 Особливості поетики історико-героїчних переказів Поділля Подробиці   PDF
В.В. Шевчук
 
Том 19 Особовий склад проскурівського підвідділу Російського військово-історичного товариства (1911–1914 рр.) Подробиці   PDF
В.Б. Стецюк, Ю.А. Козіцька
 
Том 18 ОУН і УПА на Поділлі в світлі опублікованих джерел Подробиці   PDF
В.С. Прокопчук
 
Том 22 Охорона пам’яток некрополів подільським духовенством у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Подробиці   PDF
І.О. Старенький
 
Том 20 Півстоліття на ниві вищої освіти України (до 75-річчя А.Ф.Сурового) Подробиці   PDF
О.М. Завальнюк, А.П. Гаврищук
 
Том 19 Підгурний І. С. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія Подробиці   PDF
О.Б. Комарніцький
 
Том 18 Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Йосиповича Грейма Подробиці   PDF
І.О. Старенький
 
Том 21 Перспективні форми розвитку міжнародних зв’язків українських вищих навчальних закладів Подробиці   PDF
В.С. Лозовий
 
151 - 175 з 284 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>