Редакційний штат

Редактор

Олександр Завальнюк, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка