Анонси

Редакційна колегія наукового збірника “Освіта, наука і культура на Поділлі”, який включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть  публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «Історичні науки» (постановою президії ВАК України від 10 березня 2010 р.; Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7), приймає наукові статті до 22-го тому. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії, огляди), що відповідають таким напрямкам досліджень:

  • розвиток культурно-освітньої сфери Поділля;
  • діячі освіти, культури і науки на Поділлі;
  • ідеологія, політика та культура;
  • етнокультура, конфесійне життя і побут подолян;
  • хроніка наукового і освітнього життя;
  • рецензії, огляди, бібліографія.

Усі матеріали просимо надсилати до 1 грудня 2015 р. на адресу редколегії:

Кафедра історії України, вул. Татарська,14, каб 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, 32300.

E-mail: kaf_ukr_history@kpnu.edu.ua   Тел. (03849) 2-50-57

Контактні особи: Завальнюк Олександр Михайлович (відповідальний редактор), Трубчанінов Сергій Васильович (заступник відповідального редактора).