Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Збірник наукових праць “Освіта, наука і культура на Поділлі” заснований за ініціативою декана історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О.М.Завальнюка у 1998 р. Наступний том вийшов у 2002 р. Відтоді збірник видається періодичністю один раз на рік. У 2006 р. вийшло три томи, у 2007–2011 рр. – виходило по два томи на рік. Всього опубліковано 21 том, кожен накладом 300 примірників. У 21 томі збірника було видрукувано 996 матеріалів (статей, повідомлень, заміток, рецензій тощо), які належали перу 265 авторів – провідним фахівцям, докторантам, аспірантам і здобувачам наукових ступенів з багатьох вишів і наукових закладів України. Загальний обсяг збірника склав близько 600 друкованих аркушів, а загальний наклад – понад 6 тис. примірників.

Редакційна колегія видання акцентує увагу на актуальні проблеми історії освіти, культури і науки на Поділлі. Усталеними рубриками збірника є: розвиток культурно-освітньої сфери Поділля; діячі освіти, культури і науки на Поділлі; ідеологія, політика та культура; етнокультура, конфесійне життя і побут подолян; хроніка наукового і освітнього життя. На сторінках збірника належне місце відводиться вшануванню подвижників освіти і науки на Поділлі.