Том 20

Зміст

ДО 95-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Взаємодія громадського і державного чинників – основна умова заснування Кам’янець-Подільського університету PDF
О.М. Взаємодія громадського і державного чинників – основна умова заснування Кам’янець-Подільсь
Університетське будівництво доби Української революції 1917–1920 рр.: погляд В.К.Приходька PDF
В.Р. Адамський

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Освітні заклади містечка Браїлова другої половини ХІХ – початку ХХ ст. PDF
М.А. Смірнов
Становище вчительства Тернопілля в умовах освітньої політики російської окупаційної влади в період Першої світової війни PDF
С.В. Олійник
Театральне життя на Поділлі у добу гетьманату П.Скоропадського PDF
О.М. Бачинська
Дунаєвецька приватна (державна) змішана гімназія у 1918–1920 рр. PDF
Е.М. Мельник
Русько-Фільварецька “Просвіта” та досвід її роботи PDF
Г.Г. Кучеров
Русько-Фільварецька “Просвіта” та досвід її роботи PDF
Г.Г. Кучеров
Доля кам’янецьких вишів у 1920–1930-х рр. (за спогадами Павла Покутського) PDF
О.М. Завальнюк, А.М. Трембіцький
Архівні документи про Кам’янець-Подільський технікум цукроваріння (сільськогосподарський технікум імені Карла Лібкнехта) PDF
В.В. Покалюк
Вінницький фармацевтичний технікум – перший вищий медичний навчальний заклад Поділля (20-ті рр. ХХ ст.) PDF
В.В. Пагор
Документи Державного архіву Вінницької області про студентство педагогічних навчальних закладів Хмельниччини у 1920-ті – першій половині 1930-х рр. PDF
О.Б. Комарніцький
“Подолянин” в інформаційному просторі Хмельниччини (1992–2012 рр.) PDF
О.В. Будзей
Наукова діяльність фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010–2011 роках PDF
І.М. Конет
Напрями реформування сучасної вищої освіти в Україні PDF
В.С. Лозовий
Реалізація державних та обласних молодіжних програм клубними закладами Вінниччини в сучасних умовах PDF
О.П. Жалюк

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

Кароль Сцібор-Мархоцький: гідний син батька-реформатора PDF
В.А. Захар’єв
Маловідомі сторінки життя та діяльності музеєзнавця І.Ч.Зборовського в 1902–1917 роках PDF
В.П. Рекрут
Творчі зв’язки родини Грінченків з Кам’янець-Подільським державним українським університетом PDF
А.О. Хоптяр, Ю.А. Хоптяр
Члени відомих українських родин Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів і Солухи-Приходьків- Герасименка-Філя в Українській республіканській капелі (березень 1919 – липень 1920) PDF
А.М. Трембіцький
В.Гаґенмейстер як яскрава особистість та його внесок у розвиток мистецько-освітянської справи Кам’янеччини PDF
І.А. Гуцул
Мистецька спадщина українського художника ХХ ст. з Поділля Ф.З.Коновалюка PDF
О.В. Зінько
Письменниця-подолянка Ольга Мак – гордість української діаспори Бразилії та Канади PDF
А.А. Трембіцький, А.М. Трембіцький
Видатний історико-географ з Поділля Федір Петрунь PDF
С.В. Трубчанінов
Чехословаччина міжвоєнного періоду в спогадах подолянина В.Приходька PDF
О.М. Кравчук
Співці подільської землі: Наталя Кащук, Афанасій Коляновський і Петро Фаренюк PDF
Є.І. Сохацька
Надія Мороз (Кравчук) – педагогічна гордість Хмельниччини PDF
В.Г. Байдич

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Образ істинного професора (кілька штрихів до портрета П.Ф.Лаптіна з нагоди 100-річчя від дня його народження) PDF
В.С. Степанков
Професор С.Д.Бабишин – віждомий освітній і краєзнавчий діяч України та Хмельниччини (до 95-річчя вченого-педагога) PDF
Л.В. Баженов
Півстоліття на ниві вищої освіти України (до 75-річчя А.Ф.Сурового) PDF
О.М. Завальнюк, А.П. Гаврищук
Сценічно-інтерпретаторська діяльність Михайла Сембрата в контексті культурно-музичного життя Кам’янеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (до 75-річчя з дня народження) PDF
І.Г. Маринін
Берегиня духовних скарбів (до 65-річчя від дня народження Тамари Костянтинівни Прокопчук) PDF
А.П. Гаврищук
Професору Анатолію Григоровичу Філінюку – 60 PDF
О.М. Завальнюк
Краєзнавець Олег Будзей (до 60-річчя від дня народження) PDF
О.Б. Комарніцький
Лідія Іванівна Ярохно (Проказюк) PDF
Т.І. Сурова, А.Ф. Суровий
В.Г.Паньков: вчений, педагог, видавець (до 55-річчя від дня народження) PDF
А.П. Гаврищук
Ректору Копилову Сергію Анатолійовичу – 50 PDF
В.С. Степанков
Володимир Захар’єв: краєзнавець, журналіст, учений (до 50-річчя від дня народження) PDF
О.П. Григоренко, С.В. Трубчанінов
Єсюнін Сергій Миколайович – історик, краєзнавець, музеєзнавець PDF
О.П. Григоренко

ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА ТА КУЛЬТУРА

Пропагандистська та агітаційна діяльність Партії соціалістів-революціонерів у Правобережній Україні (1902–1905 рр.) PDF
Ю.А. Хоптяр
Політика історичної пам’яті Центральної Ради (1917 р.) PDF
В.С. Лозовий
Зміни у сфері освіти в період Центральної Ради та їх вплив на селянство Наддніпрянської України PDF
В.А. Філінюк
Роль місцевих органів самоврядування та громадських організацій у забезпеченні української школи підручниками та посібниками в добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) PDF
Н.В. Крик
Постать Т.Шевченка в історичній пам’яті українського народу в добу революції 1917–1920 рр. (методологічний аспект) PDF
А.І. Машталір
Ідеологічні засади повстанського руху під проводом Н.О.Григор’єва PDF
О.О. Приказюк
Особливості здійснення політики “українізації” та “коренізації” на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років PDF
Н.В. Тітова
Допомога державних та громадських структур Поділля, щодо покращення культурно-освітньої роботи серед українців Кубані (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.) PDF
І.А. Ісакова

ЕТНОКУЛЬТУРА, КОНФЕСІЙНЕ ЖИТТЯ І ПОБУТ ПОДОЛЯН

Особливості поетики історико-героїчних переказів Поділля PDF
В.В. Шевчук
Трагізм долі української жінки в жартівливих піснях з Поділля PDF
В.В. Щегельський
Відзначення 900-річчя хрещення Русі на Поділлі PDF
В.С. Прокопчук, І.О. Старенький
З історії військової музики на Поділлі: наказ про солдатські пісні 1894 р. PDF
В.Б. Стецюк
Особливості класифікації складових народного костюма українців Поділля ХІХ – початку ХХ століття PDF
Л.А. Іваневич
Соціально-демографічна характеристика українського соціуму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
С.В. Маркова
Прояви чудес та оновлення ікон на Поділлі в 1923 році та боротьба влади з цими явищами PDF
М.П. Олійник
Народно-інструментальне мистецтво і характеристика музичних народних інструментів Південно-Західного Поділля (на прикладі ансамблю троїстих музик Олексія Беца) PDF
І.Г. Маринін
Соціально-культурна та побутова інфраструктура подільського села на завершальному етапі радянського будівництва: проблеми та труднощі розвитку (60–80-ті роки ХХ ст.) PDF
І.В. Рибак, І.А. Скворцова
Образи-символи в українському сучасному сакральному мистецтві (аналіз творчих композицій Д.Болякова та Б.Негоди) PDF
М.П. Козловська

ХРОНІКА НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ

Міжнародна наукова інтернет- конференція “Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід” PDF
П.С. Атаманчук, І.М. Конет
Спортивні досягнення студентів-спортсменів за 2012 рік: здобутки, проблеми, перспективи PDF
М.С. Солопчук, В.Б. Воронецький, А.В. Заікін, Д.М. Солопчук
Дипломуємо науковців-істориків PDF
А.Б. Задорожнюк, Л.В. Баженов
Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю” (м.Хмельницький, 21 березня 2013 р.) PDF
Ю.В. Телячий
Наукова робота як пріоритетний напрям функціонування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії PDF
О.М. Галус, Ю.В. Телячий
Наукова робота як пріоритетний напрям функціонування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії PDF
О.М. Галус, Ю.В. Телячий