Поточний номер

Том 24
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2019-03-28

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ПОДІЛЛЯ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА МЕТОДОЛОГІЯ

ДІЯЧІ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І НАУКИ НА ПОДІЛЛІ

ХРОНІКА НАУКОВОГО І ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ

РЕЦЕНЗІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Переглянути всі випуски

Редакційна колегія:

О. П. Реєнт, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (голова редакційної колегії);

О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор (відповідальний редактор);

Л. В. Баженов, доктор історичних наук, професор;

В. П. Газін, доктор історичних наук, професор;

О. П. Григоренко, доктор історичних наук, професор;

Фелікс Кірик, доктор габілітований, професор (м.Краків, Республіка Польща);

С. А. Копилов, доктор історичних наук, професор;

В. С. Лозовий, доктор історичних наук, професор;

Рімвидас Петраускас, доктор історичних наук, професор (м.Вільнюс, Литовська республіка);

В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор;

В. С. Степанков, доктор історичних наук, професор;

А. Г. Філінюк, доктор історичних наук, професор;

В. А. Дубінський, кандидат історичних наук, доцент;

С. В. Трубчанінов, кандидат історичних наук, доцент (заступник відповідального редактора);

О. М. Федьков, кандидат історичних наук, професор;

О. Б. Комарніцький, кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар);

В. Г. Байдич, кандидат історичних наук.

 

Науково-дослідна робота є одним із пріоритетних напрямів діяльності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Опублікування наукових збірників розпочалося в університеті з перших років його заснування (у 1918–1921 рр. видавалися Наукові записки історично-філологічного факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету) і було відновлено наприкінці 1990-х рр. минулого століття. Ініціатором заснування збірника “Освіта, наука і культура на Поділлі” став декан історичного факультету О.М.Завальнюк.